Team-building Toggle

Izdelovanje čolna

Veščina izdelovanja tradicionalnega čoln  se je ohranjala iz roda v rod. Za izdelavo drevaka je bilo potrebno znanje o od izboru avtohtonega drevasa -jelke , oblikovanju lesa in vzdrževanju. Mladim čuvarjem izročila se boste vključili v del procesa izdelovanja drevaka, ki bo zahteval medsebojno sodelovanje,iznajdljivost veliko ročnih spretnosti in dobre volje.

izdelovanje_colna_424px_141px

izdelovanje_colna_306px_469px

Veslanje drevaka

Do današnjih dni  je na  Cerkniškem jezeru  najmanj od časa Valvasorja (1641-1693)  v funkciji tradicionalni čoln drevak. Jezerski človek je zaradi specifik Cerkniškega jezera in njegovega razgibanega dna  prilagodil tudi način veslanja čolna.  Veslanje drevaka je izjemna veščina, ki  predstavlja izziv za vse udeležence. Preizkušnja je usmerjena k razvoju medsebojnega zaupanju. Skupina pa bo ob enem razvila tudi cooperativne sposobnosti.

veslanje_424px_141px

veslanje_306px_469px

Puljenje lanu

Puljenje lanu je bil nekoč dogodek na kateremu se je prepletalo delo in druženje, pri katerem je pomagala cela vas. S skupnimi močmi in ob vodenju mladega čuvarja izročila se bomo lotili poljedeljstva. Na roke bomo populili lan in ga povezali v snope, ter posušili.

puljenje_lanu_424px_141px

puljenje_lanu_306px_469px

Trenje lanu

Tučnja in trenje lanu je v jesenskem času predstavljalo praznični dogodek na katrem poleg dela ni manjkalo šaljivk, pripovedk pesmi in plesa. Postopek tučnje in teritve bo izziv za pare, ki se bodo morali medsebojno vzkladiti in delovati sinhrono.

trenje_lanu_424px_141px

trenje_lanu_306px_469px

ShutDown