Oljarna Toggle

Oljarna v Dolenji vasi

Hiša izročila deluje na lokaciji prve destilarne eteričnih olj na Slovenskem. Stara oljarna v Dolenji vasi je nastala ob potoku, ki se izliva v Cerkniško jezero in v objemu prostranih notranjskih gozdov, kjer je  obilje  jelkinih (lat. Abies alba), po domače hojevih dreves. Ljudje so nabirali storže in vejevje, iz katerega so v oljarni s postopkom parne destilacije pridelali najbolj kvalitetno olje.  Kuhali so še smrekovo, brinovo in borovo olje, a izmed vseh je bilo prav olje jelke, našega avtohtonega drevesa, najbolj zdravilno in cenjeno. Tovarno sta leta 1894 postavila Avstrijca, brata Unterweger. Trgovske stike sta v letih 1935 do 1938 imela vse od Rima, Züricha in Hamburga vse do Berlina in Pariza.[1] Po drugi svetovni vojni je postala last Kmetijske zadruge Cerknica in delovala vse do osemdesetih let 20. stoletja.  Lokacija je tudi poslej ostala kraj gospodarjenja, ustvarjalnih sil in spletanja vezi med ljudmi in leta 2014 je na njej pričel delovati izobraževalni center za nesnovno kulturno dediščino-HIŠA IZROČILA . V Hiši izročila s ponosom predstavljamo tehnično dediščino izdelovanja eteričnih olj.  Lokacija je kot celota vpisana v register kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.

Uporaba eteričnih olj

V starih kulturah vse od Indije, Kitajske in Avstralije, stari Egipčani, Grki in Rimljani so pridobivali in  uporabljali naravne dišave in eterična olja. Eterična olja so tista, ki na zraku brez ostanka izhlapijo. Vsebujejo jih vsi drevesni deli naših iglavcev. Uporabljamo jih kot surovino za sintetične spojine v parfumeriji, kozmetiki, farmakopeji in zdravilstvu. Na Notranjskem se spominjajo ljudje, da so hojevo olje Klammerjevi, ki so bili upravitelji tovarne  uporabljali v zdravilstvu skoraj za vse: za odprte rane, za udarnine, za dihalne bolezni in revmo ter za dišavo.

Če si je kdo kaj naredil, se udaril ali urezal, je gospodar pošprical z oljem in kmalu je bilo vse dobro. [2]

Vir:

[1] Martinič J., Razvoj in pridobivanje eteričnih olj na območju Cerkniške občine, Diplomsko delo, 1961, BTF.

[1] Jenče L., Lovko A., informator

[1] Martinič J., Razvoj in pridobivanje eteričnih olj na območju Cerkniške občine, Diplomsko delo, 1961, BTF.

[2] Jenče L., Lovko A., informator

ShutDown