Poslanstvo Toggle

Naše poslanstvo je varovanje nesnovne kulturne in naravne dediščine presihajočega Cerkniškega polja, Notranjske in Slovenije ter prenos življenjskih veščin na Mlade čuvarje izročila.

Narava notranjske pokrajine leži na stičišču dinarskega in alpskega sveta. V kotlu, ki ga objema Snežnik s svojimi gozdovi, se v kompleksnem sistemu ponornih jam in estavel nabirajo in pretakajo površinske in podzemne vode. Voda s svojo inteligenco očiščuje, poraja in povezuje elementarne življenjske moči celotnega sistema. Gozdni in vodni svet delujeta drug na drugega in v srečanju etrskih sil teh dveh svetov sončeva in mesečeva luč sipljeta

posebne barve in srebrnino preko dneva in noči. Tu domujejo številne živali. Jezero je raj za ptice, v gozdu kraljujeta jelen in medved, v vodi ščuka. Na pomlad se čez jezero pne pesem žabje svatbe, septembra jelenov ženitni glas zatrese goro.

Iz avtohtonega drevesa jelke je jezerski človek v davnini izdolbel čoln, njen les uporabil za opremo doma, izdelavo orodij in z razvojem tehnologije iz njenih vej skuhal celo eterično olje.  Leta 1894 je v Dolenji vasi pričela delovati prva destilarna eteričnega olja na Slovenskem. Leta 2014 vzpostavljamo na tem izjemno lepem kraju ob Cerkniškem jezeru Hišo izročila, izobraževalni center za nesnovno kulturno dediščino.

Poslanstvu sledimo z naslednjimi aktivnostmi:

  • dokumentiranje nesnovne kulturne dediščine in evidentiranje nosilcev
  • kreativni programi prenosa dediščine v poslovne ideje in za osebno dobrobit
  • varovanje dediščine z oblikovanjem predlogov za vpis nosilcev  v nacionalni in UNESCO-v register nesnovne kulturne dediščine
  • razvoj lastne metode učenja rokodelskih in življenjskih veščin za varovanje naravne in kulturne dediščine za vse generacije
  • razvoj novih produktov z uporabo starih znanj
  • vzpostavitev muzeja destilarne
ShutDown