Kulturna dediščina Toggle

Obisk mojstra tradicionalnega izdelovanja drevaka

Do današnjih dni  se je na  Cerkniškem jezeru  najmanj od časa Valvasorja (1641-1693) ohranil tradicionalni čoln drevak, ki predstavlja zadnjo ohranjeno vez razvoja iz prazgodovinskega deblaka v drevak. Ob Cerkniškem jezeru stoji delavnica mojstra Antona Lovka, ki nosi veščine tradicionalnega izdelovanja drevaka. Mladi čuvar izročila bo predstavil postopek izdelave od izbora avtohtonega drevasa -jelke do tradicionalnega jezerskega čolna -drevaka.

ogled_mojstra_424px_141px

ogled_mojstra_306px_469px

Vožnja z drevakom

Drevak se je nekdaj uporabljal za potrebe prevoza ljudi, tovora in ribolova. Dandanes pa vožnja z drevakom predstavlja predvsem izskustveno doživetje narave in jezerske kulture.

vodenje_jezerski kulturi_424px_141px

vodenje_jezerski kulturi_306px_469px

Kovanje

Nekoš je skoraj vasak vas premogla vsaj enega kovača. Kovači so idelovali kmečka orodja, podkve in žeblje. Na Notranjskem je kovač razvil posebne žeblje, ki so bili nujni za izdelavo drevaka. Ob Hiši izročila stoji kovačija v kateri  lahko zavihtite kladivo in oblikujete reciklirano železo v nove izdelke.

kovastvo_424px_141px

kovastvo_306px_469px

Predenje lanu in volne

Preja je v zimskem času predstavljala praznično središče družabnega življenja na vasi. To je bilo prizorišče šeg in navad, iger, petja, zastavljanja ugank, pripovedovanja pravljic, bajk, pripovedk in smešnic. Z prejo na kolovratu se telo in um združita v sinhronem ritmu. Roke bodo ob urjenju motoričnih sposobnosti dobile občutek za material in finost niti.

predenje_424px_141px

predenje_306px_469px

Tkanje

Tkalci na notranjskem  so bili le redki v vasi, veščina tkanja pa je zahtevala svoj čas in natančnost. Delavnica tkanja na statvah in grebenčkih bo udeležencu približala tehnike tkanja, občutek za kombinacijo različnih materialov in razvoj kreativnega razmišlanja.

tkanje_424px_141px

tkanje_306px_469px

Ljudska glasba in običaji

Ljudske pesemi in običaji izvirajo specifik manjših skupnosti in lokalnega okolja. Obredne pesmi, balade, mrliške, legendne, soldaške, otroške, o naravi, stanovske bo na svojevrsten način prdstavila svobodna umetnica in zbirateljica ljudskega izročila Ljoba Jenče.

ljudska_glasba_424px_141px

ljudska_glasba_306px_469px

Pripovedovanje

Že od nekdaj so se pripovedi in zgodbe ohranjale iz roda v rod. Med izbranimi besedami pa še dandanes lahko razberemo življenske nauke. Ob pripovedovanju Ljobe Jenče se boste vrnili v čas, ko so otroci sedeli ob krušnih pečeh in poslušali zgodbe babic.

pripovedovanje_424px_141px

pripovedovanje_306px_469px

Destilarna eteričnih olj

Hiša izročila je nekoč bila prva destilarna eteričnih olj na Slovenskem. V prostorih nekdanje “fabrike” bo Mladi čuvar izročila predstavil zgodovino destilarne in destilacijski postopek, kot so ga poznali v Dolenji vasi.

ogled_mojstra_424px_141px

destilarna_306px_469px

Ustvarjalci Notranjske

Notranjska pokrajina je že od nekdaj navdihovala najrazličnejše ustvarjalce,pisatelje,pesnike in znanstvenike. Mladi čuvar izročila bo vodil po historični poti ustvarjalcev, katere so navdihovala čudesa notranjske pokrajine in kulture. Od J.W.Valvasorja do J. Udovič.

ustvarijalci_424px_141px

ustvarijalci_306px_469px

ShutDown